Wat jouw hoogbegaafde kind nodig heeft van school

Gepubliceerd op 1 november 2021 om 16:44

Je kind wil niet meer graag naar school. Klaagt veel over buikpijn en/of hoofdpijn, zonder dat er daadwerkelijk iets medisch aan de hand is. Inslapen gaat moeilijk of je kind is juist extreem vroeg wakker. Boosheid en woedeaanvallen zijn eerder regel dan uitzondering. Gelukkig hoeft jouw kind niet overal last van te hebben. Maar ken je één of meerdere van deze signalen bij je kind? Dan is het tijd om in actie te komen.Het zijn namelijk allemaal signalen dat jouw kind onvoldoende gezien en gehoord wordt. Dat hij of zij zich als hoogbegaafde niet begrepen voelt. En de oorzaak ligt eigenlijk bijna altijd in een niet passende onderwijssituatie. 

Laat ik voorop stellen dat de meeste leerkrachten echt heel graag alle kinderen op hun niveau willen bedienen, maar dat dit voor hen ook echt een uitdaging is. En dat het niet altijd lukt dat is ook nog niet zo erg! Maar de wil om aan de basisvoorwaarden voor hoogbegaafde kinderen te willen voldoen is heel belangrijk. Belangrijk om het welzijn van jouw kind te vergroten. Maar wat zijn die basisvoorwaarden dan. In deze blog beschrijf ik de drie belangrijkste. Namelijk compacten & verrijken, sensitiviteit van de leerkracht met betrekking tot de hooggevoeligheid en ontwikkelingsgelijken.

Compacten en verrijken
Hoogbegaafde kinderen leren over het algemeen sneller dan andere kinderen. Ze begrijpen de stof sneller en kunnen het ook in een hoger tempo oppakken. Dat dit bij HB kinderen niet altijd lukt dat is een ander onderwerp, maar in het kort heeft dit te maken met de opbouw van de leerstof. Wat niet passend is voor deze kinderen. 

Maar in deze blog richt ik mij op het feit dat hoogbegaafde kinderen dus snelle denkers zijn en informatie in een hoger tempo kunnen begrijpen, verwerken en toepassen. Dat betekent dat zij over het algemeen maar 1 tot 3 keer toe het nodig hebben om iets nieuws te horen voordat ze het onder de knie hebben. Dit in tegenstelling tot de andere kinderen die het gemiddeld 7 keer nodig hebben om te begrijpen en in de vingers te krijgen. 

Dat betekent dat hoogbegaafde kinderen meer kunnen leren in veel minder tijd. Voor veel van deze kinderen is de eindeloze oefenstof en herhalingsstof dan ook niet nodig. Het schrappen hiervan voor een deel of helemaal noemen we compacten. De stof die het kind krijgt wordt dus beperkt tot hetgeen nodig is om het eigen te maken. Hierdoor ontstaat er ruimte in het lesprogramma. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat een kind zich de overige tijd gaat zitten vervelen. Daarom zal deze tijd ingevuld moeten worden met verrijkingsstof. Stof die jouw kind uitdaging biedt.

Sensitiviteit van de leerkracht
Hoogbegaafde kinderen zijn eigenlijk ook (bijna) allemaal hooggevoelige kinderen. Ze zijn gevoeliger voor allerlei zintuigelijke prikkels zoals o.a. (harde) geluiden, drukte, geuren en licht. Daarnaast ervaren ze hun emoties ook sterker en pikken ze emoties van anderen makkelijker op. 

Wat zij nodig hebben is een leerkracht die sensitief is. Wat betekent dat hij of zij de vaardigheid bezit om signalen van een kind goed waar te nemen en er gepast op te reageren. Dat gepast reageren hebben sommige leerkrachten van nature. Voor anderen is het moeilijker, maar zeker niet onmogelijk. Wat hiervoor nodig is naast goede kennis van hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid is dan ook de bereidheid van de leerkracht om rekening te houden met de gevoeligheid. Op het moment dat de leerkracht jouw gevoelige, hoogbegaafde kind ziet, rekening met de gevoeligheid wilt houden en er adequaat op in kan spelen zal jouw kind zich beter begrepen voelen.

Ontwikkelingsgelijken
Niet alleen cognitief lopen HB kinderen voorop. Ook op sociaal vlak hebben ze vaak een voorsprong. Hoewel dit vaak niet herkend wordt, mag je er bij jouw kind vanuit gaan dat dit het geval is. Doordat HB kinderen sneller denken en daardoor op een hoger niveau denken loopt het contact met leeftijdsgenoten vaak lastiger. 

Om ervoor te zorgen dat hoogbegaafde kinderen zich wel begrepen voelen en zichzelf op hun eigen niveau te kunnen ontwikkelen is het nodig dat zij in contact komen met ontwikkelingsgelijken. Dit kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door een plus- of maatklas of door specifiek HB onderwijs. 

Ik ben van mening dat deze 3 basisvoorwaarden niet los van elkaar kunnen worden gezien. Voor alle hoogbegaafde kinderen zijn ze alledrie belangrijk. De school zal dan ook op alle drie de vlakken moeten proberen hieraan te kunnen voldoen. Maar waar er minder en juist meer nadruk op moet komen te liggen is afhankelijk van jouw kind.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.