Wel of niet testen van je vermoedelijk hoogbegaafde kind

Gepubliceerd op 23 december 2022 om 16:12

Dit is één van de vragen die ik het meest gesteld krijg als ouders contact met mij opnemen. Want veelal twijfelen ouders heel erg waar ze nu toch goed aan doen. En hoewel je natuurlijk altijd contact met mij mag opnemen als je zelf ook twijfelt over wel of geen onderzoek deel ik 3 redenen om wel voor een onderzoek te kiezen en 1 belangrijke reden om het niet te doen!

Wat is het doel?

Allereerst mag jij jezelf afvragen wat de reden zou zijn om jouw kind wel te laten onderzoeken. Wat is het doel dat je wilt behalen? Wat hoop je, wat wil jij dat een onderzoek jouw kind en jou gaat opleveren? Als je dit helder hebt dan is de vraag of jouw reden en doel overeenkomt met deze drie redenen om te kiezen voor een hoogbegaafdheidsonderzoek.

De 3 redenen om te kiezen voor een hoogbegaafdheidsonderzoek

  • Meer mogelijkheden voor passende ondersteuning mn op school, maar ook in de thuissituatie
  • Duidelijk krijgen waar gedrag en problemen vandaan komen
  • Voorkomen van misdiagnoses

Mogelijkheid voor passende ondersteuning
Eén van de belangrijkste redenen om te kiezen voor een hoogbegaafdheidsonderzoek is als je ervaart dat jouw kind, bij de 50% van de hoogbegaafde kinderen hoort die, niet door school wordt gezien. Wanneer de leerkracht van jouw kind geen kenmerken van hoogbegaafdheid ziet terwijl jij deze wel ziet dan sta je voor je gevoel tegen de muur. Want de ondersteuning waarvan jij denkt dat jouw kind nodig heeft blijft uit. De leerkracht ziet geen enkele noodzaak om meer uitdaging te bieden in de vorm van compacten, verrijken en eventueel toelating tot de plusklas.

Je hebt dan als ouder de keuze om het hier bij te laten en te denken dat de leerkracht het beter weet dan jij. Echter is de ervaring dat heel vaak de ouders het bij het rechte eind hebben. Met regelmaat zie ik kinderen in mijn praktijk waarvan de school aangeeft dat ze echt niet hoogbegaafd zijn, terwijl uit het onderzoek naar voren komt dat ze cognitief op een heel hoog niveau functioneren. Met mijn eigen kinderen heb ik dit ook ervaren. De leerkracht van onze oudste dochter wilde haar niet laten versnellen omdat ze dacht dat ze niet hoogbegaafd was. Uiteindelijk kwam uit het onderzoek naar voren dat ze juist wel hoogbegaafd was. Hier was geen twijfel over mogelijk!

Dus als ouder mag je veel meer op je eigen gevoel vertrouwen. Niet de leerkracht, maar jij bent de expert van je kind. Immers ken jij jouw kind al zijn hele leven en weet jij ook hoe jouw kind was voordat het naar school ging.

Daarnaast ga je niet over 1 nacht ijs. Je hebt waarschijnlijk al meer dan eens informatie over hoogbegaafdheid opgezocht. En je verdiept in de vele kenmerken waarvan je een (groot) deel herkent. Waarbij ik nogmaals maar zeg dat het echt niet nodig is dat je alle kenmerken van hoogbegaafdheid terug ziet in je kind.

Uit het onderzoek komt de hoogte van de intelligentie, maar dat is eigenlijk niet het allerbelangrijkste. Het IQ getal geeft een denkrichting aan, maar is niet het eindstation. De hoogte van de intelligentie is vooral goed om te weten zodat er ook heel gericht adviezen gegeven kunnen worden, waardoor jouw kind passende begeleiding en lesstof kan krijgen. Uiteindelijk zal je met een onderzoek gaan ervaren dat de leerkracht jou, als ouder, serieus gaat nemen en er deuren opengaan die voorheen gesloten bleven.

Een ander voordeel van een hoogbegaafdheidsonderzoek is dat jouw kind hiermee toegang kan krijgen tot een (bovenschoolse) plusklas of HB onderwijs. Er zijn scholen die een “bewijs” willen zien alvorens over te gaan tot plaatsing in een plusklas. Voor toelating op een HB school is het altijd een vereiste dat er een onderzoeksverslag ligt.

Duidelijk krijgen waar gedrag en problemen vandaan komen
Hoogbegaafde kinderen die niet de juiste begeleiding krijgen op school en/of in de thuissituatie communiceren vaak met hun gedrag. Ze zijn veel boos, hebben woede aanvallen, is opstanding, laat veel frustratie zien, heeft een kort lontje, of trekt zich juist heel erg terug, heeft nauwelijks nog behoefte aan sociale contacten, is veel op zichzelf. Het kan ook zijn dat er sprake is van grote onzekerheid of een negatief zelfbeeld.

Lastig voor jou als ouder om te zien dat jouw kind niet lekker in zijn vel zit. Het is daarom heel erg begrijpelijk als je dan op zoek gaat naar de verklaring van het gedrag van jouw kind. Want immers kan je jouw kind het beste helpen als je weet in welke richting je het moet zoeken.

De gedragingen, zoals hierboven beschreven, kunnen veelal verklaard worden vanuit hoogbegaafdheid en een nog niet passende omgeving. Deze kinderen hebben iets anders nodig van school, maar zeker ook in de opvoeding. Dus problemen waar je kind tegenaan loopt of gedragingen die je niet kan plaatsen en die mogelijk toenemen kunnen beter begrepen worden wanneer het duidelijk is dat jouw kind hoogbegaafd is.

Wanneer uit een onderzoek komt dat jouw kind hoogbegaafd is dan zal dat jou, als ouder, inzicht geven en ook rust. Je zal beter kunnen verklaren en begrijpen waar het gedrag vandaan komt. En je zal ook je kind beter gaan begrijpen waardoor je de begeleiding / opvoeding kan aanpassen aan de behoeften van jouw kind.

Een onderzoek kan er ook voor zorgen dat je de gedragingen van je kind kan verklaren waardoor jij je sterker voelt richting de school. Want school speelt vaak een hele belangrijke rol in het verminderen van de problemen bij hoogbegaafde kinderen. Wij hebben zelf ervaren hoe groot de invloed van school was toen onze oudste twee kinderen de overstap maakten naar een HB school. Dat eerste jaar was voor ons een verademing. Wij hadden kinderen die heerlijk in hun vel zaten en er was nauwelijks nog strijd in ons gezin.

Ook voor jouw kind is het fijn als het door middel van een onderzoek beter gaat begrijpen waarom het zich voelt zoals het zich voelt en waarom het zich gedraagt zoals het zich gedraagt. Met de uitkomst van het onderzoek kan ook het gevoel bij jouw kind weggenomen worden dat er iets mis met hem of haar is. En ook kan het voor jouw kind beter te begrijpen zijn waarom het zich soms zo alleen voelt en ervaart nauwelijks of geen vrienden te hebben.

Voorkomen van misdiagnoses
Wanneer het niet lekker gaat met jouw kind dan wil je hiervoor graag een verklaring. Veelal wordt dit gezocht in allerlei stoornissen. Echter is een onderzoek naar hoogbegaafdheid heel belangrijk als jij een deel van de kenmerken bij jouw kind herkent. Omdat er inmiddels bekend is dat als er geen onderzoek naar dit vermoeden wordt gedaan, dat de kans op misdiagnoses heel groot is.

Vaak kunnen de gedragingen, die passend zijn bij allerlei uiteenlopende stoornissen, ook heel goed verklaart worden vanuit de kennis dat het kind hoogbegaafd is. Daar zit heel vaak geen stoornis achter. Veel vaker is de oorzaak dat een kind nog niet voldoende begrepen wordt door de omgeving. En dat ze niet de juiste begeleiding en ondersteuning krijgen.

 

Wanneer is een onderzoek dan eigenlijk niet nodig
Een onderzoek is niet nodig als zowel jij als school, ervan uitgaan dat jouw kind hoogbegaafd is. Vanuit deze aanname en de wil bij beiden om het kind de juiste en voldoende ondersteuning te bieden kan je enorm ver komen. Het meest belangrijke hierin is dat je met elkaar kan praten en het aandurft om nieuwe dingen met elkaar uit te proberen.

Hoewel een bevestiging vanuit het onderzoek dan prettig kan zijn, zou ik een onderzoek dus niet snel adviseren. Het is een flinke investering en wanneer beide partijen willen zoeken naar een oplossing voor je kind dan heeft een onderzoek op dat moment geen meerwaarde.

Wat op zulke momenten veel meer van waarde kan zijn is één of meerdere gesprekken waarbij ook een specialist op het gebied van hoogbegaafdheid aanschuift. Ik bied dit binnen mijn praktijk ook aan. Tijdens deze ouder-school gesprekken ga ik samen met jou, als ouder(s) en de school in gesprek over wat jouw kind nodig heeft. Er wordt dan besproken wat de onderwijsbehoeften van jouw kind zijn en op welke manier deze vervuld kunnen worden. Iemand van buitenaf kan vaak weer met een frisse, nieuwe blik naar de situatie kijken en out-of-the-box oplossingen bedenken.

Weet dat iedere situatie uniek is. Het is nooit zwart wit, er zijn altijd nuances.
Een school die ook het vermoeden heeft dat jouw kind hoogbegaafd is, maar uiteindelijk niet de juiste ondersteuning biedt kan net dat laatste zetje nodig hebben dat met een onderzoek gegeven kan worden. Dus ligt de situatie bij jullie nu net even anders dan wat ik zojuist met je gedeeld heb. En blijft de twijfel bestaan of een onderzoek nu wel of niet de beste stap is. Weet dan dat je altijd even met mij kan brainstormen. Laat het mij gerust weten waar je twijfel zit. Dat kan door het contactformulier in te vullen of door een vrijblijvend telefonische afspraak in te plannen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.